OUR RESTAURANTS
MAP

Yakub Kolas square
Minsk, V. Horuzhei st., 8/5
10:00 - 22:00
+375 (29) 650-15-43
Show
Lenina square
Minsk, Sverdlov st., 32
09:00 - 22:00
+375 (44) 776-70-09
Show
Kamennaya gorka
Minsk, Pritytsky st., 146a
10:00 - 23:00
+375 (44) 776-70-71
Show
Petrovschyna
Minsk, Dzerzhinskogo ave., 91
10:00 - 23:00
+375 (44) 776-70-27
Show